Jodåå… jag lever…

Ja det är nog läget i stort…. tillvaron ter sig trots ett strålande solsken ganska jämngrå.. Orken och förmågan är helt enkelt inte på topp… Enkla saker förefaller nästan vara stora som berg.. Och stora berg är ju inget man flyttar på i en handvändning…

Fast jag får ta dagen som den kommer.. även om det är motigt så verkar det just nu som om det kanske föregår en dialog med försäkringskassan. De har i vart fall sänt mig ett mail och talat om att de mottagit mina handlingar. Och de talar även om att om de vill veta något mer så skickar de fler blanketter…

Så det är bara att sitta lugnt ned i båten och fatta årorna… driftskostnaden för åror är ju som allom bekant tämligen låg och det är ju något jag i dagsläget kan vara glad över…

Hmm? Nej, jag tror faktiskt att jag avslutar detta inlägg här… känner att jag annars kommer att sitta å ondgöra mig över min situation och det gör ju varken mig själv eller någon annan gladare?

Må tjänliga vindar stå er bi…

S