Bzzzzt… inte klokt vad 12-volt piggar opp…

Ja.. som som ett led i återhämtningen efter att ha varit social i motsvarande en hel arbetsdag under veterandagen så kikar jag nu lite på elsystemet på min gamla Dnepr…. Som det ser ut så förefaller det vara draget av en Sovjetisk kock vars utbildning torde ha ägt rum i Italien….

Just nu försöker jag att undersöka vilka kablar som kan räknas som strömförande.. Även vissa försök att utröna varför de är strömförande och vart de eventuellt anser att denna ström skall levereras pågår…. Så även om det bara handlar om tolv volt å maximalt 70 ampere så vill jag nog ändå säga att spänningen är hög….

Och jag har på internet funnit några kopplingsscheman som jag till och med har skrivit ut… Två av dem förefaller att ha vissa likheter med mitt elsystem, ja i vart fall när det kommer till plus och minus på batteriet…

En del av problemet är dock att förekomsten av blå rök mestadels förekommer på insidan av pannbenet på er bryggseglare… Lite tröttsamt när psyket låter en koncentrera sig 10-20 minuter och sedan behöver en längre stund utav rast och vila… Men arbetet fortskrider om än tämligen långsamt…

Idag så tror jag att det inte blir så många rader ,, i vart fall inte just nu… Kanske jag har mer att säga om jag efter att jag ytterligare har fördjupat mig Sovjetisk el ifrån det glada 70-talet??

Fair Winds

S