En rapport innan segling..

007Ja, jag erkänner, livet på läsö å besök på Carlsens har väl resulterat i en del vänskap, tex så fick jag med chefens Jan,s tillåtelse låna en dusch när hamnens duschar var stängda pga en plötslig köldvåg.. -1,6c…

I övrigt så har jag lovar Heikki och Per att nämna att ett visst intag utav Dr Nielsens Bitter kan ha haft en viss inverkan på min avsegling…

Nåväl, sant är att jag efter min första afton här på Läsö kanske fann för gott att sova några timmar extra… Dessa timmar kan nog till del förskyllas min egna dåliga karaktär och till viss del mina nyfunna vänners generösa karaktär…

Vädret dagen ifråga hade kanske tillåtit segling ner mot Grenå, men enär skepparen fann för gott att vila några timmar så fick han finna sig att tillbringa helgen på ön…

Sedan kom så helgen, lite över 22 meter enligt min vindmätare.. Måndagen bjöd på växlande väder med ett tidvis ymnigt snöfall… inget direkt väder att segla i….

Morgondagen verkar dock bjuda på en fin halvvind ned mot Anholt… Förutsatt att jag avseglar efter 09.00… Vilket mina vänner här på Läsö applåderar….