Ja, jag erkänner

Härmed erkänner er skribent att han är en man med fel och brister… dessa fel och brister torde till sin numerär inte vara långt ifrån sidantalet i de gula sidorna i Pekings telefonkatalog….

Men rörande min båt och dess utrustning och skick så kan jag inte längre skylla på att någonting fattas, så med detta sagt så meddelar jag härmed att jag innan elvakaffet intages imorgon ämnar sätta segel med kurs mot Skagen…