Ledigt..

Jo jag går faktiskt iland några dagar..  vädret ser ostadigt ut så jag passar på att befinna mig på landbacken några dagar framåt..

Skulle jag stöta på något maritimt som jag anser vara intressant för läsekretsen så kommer det givets ett inlägg rörande detta..

Men som det nu ser ut så lämnar jag båten och är troligen tillbaks ombord fredag eller lördag…

Fair Winds

Stefan