S/y Marianne

Marianne är en Lord Helmsman, en Koster ritad av Håkan Södergren. Båtens mått är 9.55 löa 2.98 bred och har ett djupgående på 1.5m.

Hon har en 7/8 dels rigg med självslående fock, riggen har fiolstag och backstag…

Hon väger ca 5ton..

Hon seglas oftast med krysställ, en segelsättning på 42.5 kvadratmeter..

Hon är byggd 1980 förvärvades av mig 2015, köpte henne då av förste ägaren..

Hon har segelnummer S30

Hon seglas utav Stefan Andersson, en enastående bryggseglare. När det gäller öppet hav så önskar han dock tjänliga vindar för att kasta loss. Har tidigare seglat Fin-Gal och Fidra. Har även blivit några sjömil med spririggad bohusjôlle…

Nuvarande hemmahamn är Hassellösund, Smögen…