Dykdalber…

Som jag tidigare har nämnt är Nysted Bådelaug en förening inte bara för det moderna båtlivet utan de är mycket aktiva med att bevara det gamla i sin hamn. Till det gamla hör att när Nysted var en aktiv skuthamn så fanns här dykdalber som användes av fartyg att förtöja vid om hamnen var full eller i de fall det var ett sådant lågt vatten att de helt enkelt inte kunde komma in till kaj.

När hamnen med tiden miste denna del utav sjöfarten tack vare att utvecklingen styrde om gods och annat till andra transportmedel förföll så dykdalberna och till slut så var de borta. Men Nysted bådelaug har tagit tag i saken och numera ser man åter dykdalber i hamnen som numera minner om gamla dagar.

Ordet Dykdalb som vi använder i Sverige sägs härstamma ifrån Holland. Vi talar nu om 1500talet då Nederländera var under Spansk överhöghet. Dock så pyrde det i de folkliga leden och ett uppror som som både var ett motstånd mot den Spanske kungens religion och politik var ett faktum.

Den Spanske kungen Philip den II sände då 1567 Don Fernando Alvarez de Toledo, Hertigen Av Alba.. Eller på främmande tungomål… “Duc d Alba” för att kväsa upproret. Han hade till sitt förfogande en överlägsen styrka och så vidtog ett välde som beskrivs som ett rent terrorvälde över den upproriska befolkningen.

Det sägs så att de vredgade Nederländarna ansåg att när de slog ned centrumpålen bankade på kungens huvud och när de förtöjde vid DucDalben så lade de repet om kungens hals.

Sanningen i detta är inte helt klarlagd men enligt mitt googlande så är det högst troligt att vårt ord Dykdalb härstammar ifrån denne Hertig och de sju år som han styrde över rebellerna i Holland…

Oavsett så är det dock helt klarlagt att för invånarna i Nysted så minner dykdalberna om en tid när hamnen var viktig för sjöfarten i denna del utav östersjön. Detta anser jag att de har all heder utav, att resa en dykdalb är ingen man gör ihop med sin svåger en solig söndag utan det kräver stor enighet och gemensamma ansträngningar att få till…

Så hatten av för en förening som så aktivt vårdar sitt kulturarv..