Elände och ljusning…

Som jag skrev igår så var det inte så lyckat att fylla 50 liter vatten i diseltanken.. Idag så gick jag så bort till Bådelauget enär jag ville be om hjälp utav någon som talade danska i min kontakt med Guldborgsund Kommnune enär det är kommunen ifråga som äger dieseltanken som jag köpte mina liter ifrån…

Först så fick jag det enkla beskedet att jag fick ta upp frågan med mitt försäkringsbolag. Arne som hjälpte mig med att ringa talade då om sin åsikt och han ansåg liksom jag att den som säljer diesel borde kanske ha ett ansvar för att varan är av fullgod kvalitet..

Efter att vi fikat en liten stund så ringer Arnes mobil.. Det var kommunen, de hade då funderat och kommit till slutsatsen att jag skall vara skadeslös. Jag kommer att få en firma som tömmer min tank och byter mina filter, kommunen kommer även att se till att jag får kurant diesel i tanken..

Så med detta inlägg så vill jag bara säga att jag har allt gott att säga om både Nysteds Bådelaug och Guldborgsunds Kommune… Och då i synnerhet Bådelauget,, de har inte bara hjälpt mig med att kontakta kommunen, de har även tagit prover ifrån dieseltanken som med all önskvärd tydlighet visar att soppa de fakto är kontaminerad.. Så även om jag nu kanske får ligga över helgen tills firman som skall fixa min båt har tid att komma så klagar jag inte…

Tack vare mina goda vänner så löser sig även detta bekymmer så småningom.. Och ja… Ja har idag vidtalat en av Sveriges förnämsta i facket båtmodeller om en gåva till klubben som tack för all hjälp… Denne man är ingen mindre än min egen Far.,, och ja så småningom så kommer ett av hans verk att pryda sin plats på väggen hos Nysteds Bådelaug..

För mig så kommer detta att skänka mig glädjen att de kommer att minnas svensken som var så glad över deras hjälp… En annan aspekt är ju att jag får känna stoltheten när jag vet att mina vänner får njuta av min fars hantverk…

En så kallad ” win , win Situation..”