Stubberup….

Igår fick jag förmånen att segla till Stubberup ombord på min vänn Finns Albin 25. Och ja jag vet att Albin 25 är en motorbåt men i Danmark så kallas alla färder till sjöss för att man “seiler”.

Vad som gör en ganska kort färd till Stubberup lite speciell är det faktum att man måste navigera oerhört noggrant. Det är mycket grunda vatten och där ligger en del mycket stora stenar..

Men Finn hade innan avfärd memorerat landmärken, och efter en liten stund fann vi så de sjömärken som Stubberups Bådelaug har placerat ut. Dessa märken är av någon anledning svarta och  blå plastkäppar så att vi var två som höll noggrann utkik gjorde att vi klarade vår resa utan grundkänning..

I tyska hamnguiden står Stubberup med men man avråder fritidsseglare som inte är väl kända i farvattnen ifrån att försöka att anlöpa denna hamn..

Och jag lovar, det var grunt… Som vi kunde se på ekolodet så hade ibland bara någon halv meter med vatten under kölen.. Men Finn ville testa och se om han klarade att finna leden och då fann jag för gott att följa med som utkik…

Och jag tror mig veta att jag nu tillhör en mycket lite skara svenskar som har anlänt Stubberup med båt…

Tilläggas bör att har man ett djugående på mer än en meter så bör man nog inte alls försöka sig på att besöka denna hamn……

Men jag är glad över att jag fick inbjudan att deltaga, känns ju nästan lite som en fjäder i hatten…..