Nysted Bådelaug och Nysted Smakkelaug…

I rubriken finner vi två för oss svenskar lite annorlunda namn. Att ett bådelauag är en slags båtklubb tror jag de flesta har räknat ut. Rörande Smakkelaug så återkommer jag till det lite senare i texten.

Nysted Bådelaug är en båtklubb som är synnerligen aktiv. Här arrangeras en mängd aktiviteter som inte bara rör det moderna båtlivet utan man tar väl hand om ortens och hamnens historia.

Ett stort arrangemang är “Hajkutter Festival” Då är det bland annat en regatta där man seglar från Nysted till Rostock.. en sträcka på dryga 34 sjömil för segel. Ifjol var det 11 båtar på startlinjen.

Att det blir liv och rörelse i det lilla samhället under festivalen förstår jag när jag i Laugsnytt läser att ifjol så var det lite färre besökare än vanligt enär man uppskattade antalet till att vara mellan 4000 till 4500….

Och nu till “Smakkelauget”…… En smakk är en öppen snipa med sprisegel. Det vill säga storseglet är till sin form och fason fyrkantigt och akterliket hålls ut och opp av en spristake. Själva ordet Smakk syftar just till detta segel. Man talar här om EnSmakker, ToSmakker och TreSmakkere…..

Smakkelauget i sig är en förening som likt föreningen Tôllar ô Seiel hemmavid brinner för att bevara den lokala båttypen och de kunskaper som krävs för att underhålla och segla dessa båtar.

Dessa två föreningar samexisterar i högsta välmåga, ja så väl att jag som gäst inte helt har fått klart för mig var gränsen ibland går mellan de båda. Men alla förefaller vara både nöjda och stolta över vad de åstadkommer och det är ju glädjande för en bryggseglare som har ett visst intresse för det gamla och traditionella… För att vara medlem i Smakkelauget så krävs det att man även är medlem i bådelauget, de två olika föreningarna har separat ekonomi och redovisning men lever väldig gott tillsammans..

Nu skall jag strax bege mig bort till klubbhuset och se om det kanske vankas kaffe…

Och till er som kanske redan har sjösatt ber jag att få önska.. “Fair Winds”