Strålande bryggsegling..

Som en del kanske har sett på Vesselfinder eller någon annan tjänst som visar min AIS så ligger jag kvar i Klintholm. Vädret är som rubriken antyder strålande men jag ligger nog kvar något dygn till. Orsaken till detta beslut är att jag önskar att fylla opp med diesel.

Fick tyvärr inte tankat fullt i Nysted eftersom jag var hänvisad till att tanka från dunk enär deras sjömack ännu var stängd när jag seglade därifrån. När jag lämnade hamnen så hade de börjat att gräva för att frilägga tanken för att så kunna utröna var problemet med den förorenade dieseln kommer ifrån..

Jag hoppas de snart får ordning på detta, I synnerhet som det står i hamnguiderna att hamnen har bränsle att erbjuda, vore synd om en så trevlig hamn får ett negativt genmäle bara för att tanken inte längre håller måttet.

En bidragande orsak till att jag hoppas på att kunna fylla diesel imorgon är att jag väntar på att en banköverföring skall äga rum. Man kan ju fråga sig var pengarna håller hus när de lämnat ett konto men ännu inte är på det avsedda mottagande kontot? Några timmar kan jag kanske förstå. Men att det skall ta dagar? Någonstans måste ju pengarna finnas under tiden? Kan det vara så att våra banker tjänar ränta på stålarna under tiden?

Idag när man inte ens kan gå in med kontanter i handen på ett kontor och be att få dem på sitt konto utan oftast blir hänvisad till en automat? Borde man inte då kunna hoppas på att digitala överföringar snart kunde gå lite snabbare????

Nåväl, Nu ämnar jag njuta av en kopp kaffe i den strålande sommarsolen…..