Rörande motorstopp…

En vän bad mig att lite mer beskriva vad som hände häromdagen..

Jag hade ju tänkt mig att gå för motor en kort sträcka.. Nu gick det ju inte så utan min motor stoppade.. jag var då enligt plottern ute på öppet vatten. Det första jag gör då är att sätta mitt försegel.. När så båten går under segel så krysspejlar jag för att säkerställa min position.. detta för att vara säker på att jag har nog med vatten under kölen för att tryggt kunna segla…

Fann ju så vara fallet.. seglade en stund mot Langeland.. tittade på sjökort och insåg att om jag inte får opp mitt storsegel så kommer detta att ta hela dagen..

Och ja tanken fanns ju där om att begära assistans… den alltid närvarande VHF radion är ju en livlina iland,, men enär jag hade nog med vatten omkring mig så beslöt jag att prova att segla iland…

Nu hade jag dock ganska frisk vind så att gå över stag med enbart kryssfock var inget bekymmer.. fann ju så att enklast vore att segla tillbaks till Marstal… slog så två gånger för att få en gynnsam vind åter in i den smala rännan…

Den seglatsen var ju faktiskt ganska enkel… det blev ju mera spännande när jag anlöpte Marstal hamn i sex knop… rullade då in focken och nyttjade båtens levande kraft.. den befanns dock var en aning mer än vad jag önskade så första kajplatsen fick jag överge…

Att lägga till med fem ton tung båt är inte som att segla bohusjôlle… jag fick helt enkelt göra ett extra varv innan jag fick en lina iland..

Men här ligger jag nu… imorgon så skall jag riva isär bränslesystemet och förhoppningsvis så seglar jag snart igen….